Pensioenfondsen moeten zich kleiner maken

Posted on: september 14th, 2016 by bosswijnhoven

Kleiner, die pensioenfondsen? Maar ze moeten toch groeien? Bijvoorbeeld door te fuseren, zodat er minder, maar grotere zijn. Klopt. Maar dat ‘kleiner’ gaat voor mij om iets anders. Het slaat op hun houding zich neer te zetten als degene die verantwoordelijk zijn voor het inkomen van gepensioneerden. Heel veel Nederlanders ‘verstaan’ onder het woord pensioen: het inkomen dat je ontvangt nadat je gestopt bent met werken. Dus als een alleenstaande gepensioneerde met een gemiddeld inkomen (2.000 euro netto per maand) in de krant leest dat ‘de pensioenen’ met 5 procent gekort worden, denkt hij: Dat kost me 100 euro in de maand.

Met andere woorden: veel mensen beseffen niet dat dit inkomen bestaat uit twee delen, namelijk de AOW-uitkering en de uitkering van een pensioenfonds. Voor die alleenstaande met een gemiddeld inkomen (van dus 2.000 euro netto per maand) is dat maximaal 1081,77 euro aan AOW. En dus 918,23 euro aan pensioen. Dit betekent dat de korting om 45 in plaats van 100 euro gaat.

Pensioenfondsen doen niet heel erg hun best om te laten zien dat ze alleen verantwoordelijk zijn voor dat kleinere deel (in het voorbeeld: nog niet de helft van het inkomen na pensionering). Ze zetten zichzelf bewust of onbewust neer als een club die veel meer verantwoordelijkheid heeft. Dat is onterecht. En gaat ten koste van het beeld dat pensioengerechtigden van hen hebben.

Geert Wijnhoven

Comments are closed.