Opdrachtgevers

Boss en Wijnhoven werken veelal in opdracht van sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties). De opdrachten betreffen zaken waarover die sociale partners het eens zijn. Dan gaat het vooral om gebieden als loopbaanbeleid, mobiliteit, imago van vakken, gezondheid. Kortom: de ‘zachte kant’ van arbeidsvoorwaardenbeleid. Directe opdrachtgevers zijn meestal de O&O-fondsen (opleiding en ontwikkeling) waarin sociale partners in bedrijfstakken samenwerken.

Sectoren waarin Boss en Wijnhoven actief zijn: bouwnijverheid, metaal en techniek, transport en logistiek, grafi-media.

De dienstverlening bestaat uit advisering en creatie en in een aantal gevallen ook de productie van communicatiemiddelen.

Hier vind je het ‘cv’ van Boss en Wijnhoven.