Hoe overleeft verenigingssport?

Posted on: mei 31st, 2016 by bosswijnhoven

“Heb je ooit eerder op dit niveau gefloten?” De zin waarmee een verliezende coach met ingehouden woede een topscheidsrechter in de hoek probeert de zetten na een wedstrijd. Geen spoortje van: Dankjewel of Blij-dat-je-er-was. Dit is nog een van de minder heftige manieren waarmee sporters, coaches en publiek met vrijwilligers omgaan. Scheidsrechters worden uitgescholden. Bestuurders, die vrijwillig hun werk doen, worden neus-ophalend benaderd: die willen zich alleen maar laten gelden omdat hun vrouw thuis de broek aan heeft.

Interessant toch. Want de sportverenigingen hebben allemaal een probleem. Te weinig vrijwilligers. Een heleboel clubs zijn al goed onderweg naar een oplossing. Ze hebben geen ‘voorgekookte’ functies meer, maar vragen mensen gewoon wat ze willen doen.

Iedereen snapt dat dan het woord ‘respect’ hier een onderwerp is. Dat woord wordt te pas en te onpas gebruikt. Met allerlei codewoorden en campagnes zeggen clubs en leden dat ze goed bezig zijn. Sportief. En inderdaad: met respect. Maar de praktijk is anders.

Hoe zorg je dan dat je overleeft? Dat je nu en in de toekomst genoeg mensen vindt die vrijwilliger willen zijn? Ik denk: door dat woord ‘respect’ niet te gebruiken, maar door de inhoud uit te dragen. Door blij te zijn met iedereen die wat wil doen voor de club. Of hij nu scheidrechter, bestuurder, of scorebordbediende is. Ook als ze het niet goed doen. Maar doen ze het echt expres verkeerd? Wees blij dat ze er zijn en laat dat zien. Dan willen anderen misschien ook. Maar wat moet je dan met mensen die hun vrijwilligersrol misbruiken voor machtswellust of manipulatie? Kijk of je ermee kunt leven. En probeer ze anders met zachte hand op een plek te brengen waar ze in ieder geval niemand voor de voeten lopen. Maar bedenk dat de echte ‘fouterikken’ uitzondering zijn en geen regel. Dus je moet altijd twee zinnen in je bagage meenemen: “Blij dat je er bent” en “Ik hoop je snel weer te zien. Bedankt.”

Geert Wijnhoven

Comments are closed.