Gebeuren er ‘te veel’ ongevallen in de bouw?

Posted on: januari 4th, 2017 by bosswijnhoven

Dat je de vraag dúrft te stellen. “Want”, zullen heel veel mensen roepen, “ieder ongeluk is er een te veel.” Afgelopen weken was onderzoek van de arbeidsinspectie aanleiding voor heel wat opwinding. Vakbonden gaan actievoeren voor meer veiligheid. Werkgevers en opdrachtgevers wordt verweten dat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen.

Hoeveel doden zijn acceptabel in de bouw? Die vraag mág je eigenlijk niet stellen. Althans in ‘de’ bouw zitten ze er niet op te wachten. Toch is het de moeite waard om te bedenken wat acceptabel is. Natuurlijk wil je ‘0’ slachtoffers. Maar wat is veel en wat is weinig? Het antwoord zou het aanzien van de bouwsector op zijn fundamenten doen trillen. Niemand zit te wachten op de krantenkop “Bouwsector vindt 25 doden per jaar geen probleem.” Maar moet je dan niet weten wat ‘veel’ en wat ‘weinig’ is?

Begin deze eeuw vielen er jaarlijks 25 doden. In de eerste helft van 2015 waren het er 27. In de eerste helft van 2016 al 42. Dat zijn de absolute cijfers. Maar het is, in ieder geval percentueel, een flinke stijging. In het onderzoek worden zo’n 125.000 mensen geteld die in de bouw werken.

Dan het percentage werknemers in de bouw die te maken krijgen met een ongeval. Dat is in de loop der jaren gestaag gedaald. Hoogtepunt was 7,9 in 2009. In 2014 was het 6,5 procent en in 2015 6,2. Dus eigenlijk gaat het beter in plaats van slechter. En de helft van de ongevallen vindt ook nog eens plaats buiten werktijd.

In de crisisjaren is het aantal ongevallen dus afgenomen. Zou te maken kunnen hebben met het feit dat er minder instromers zijn die een groter risico lopen. Dat zou kloppen met het omgekeerde. Op dit moment lijkt het aantal ongevallen (in ieder geval de dodelijke) toe te nemen. De bouw trekt aan. Dus er komen nieuwe, onervaren, mensen de bouw binnen die nog moeten omgaan met de risico’s.

Uit de cijfers kun je, voorzichtig, nog een paar conclusies trekken. Jongeren tot 25 lopen het meeste risico op een ongeval. En bij mensen boven de 45 neemt het ook weer wat toe.

Het lijkt erop dat de bouw niet echt gevaarlijker is geworden. Wel dat er te weinig aandacht is om veiligheid bij (nieuwe) mensen tussen de oren te krijgen. Als de schreeuw over toegenomen onveiligheid leidt tot meer aandacht voor dat probleem, is daar natuurlijk niks mis mee.

Geert Wijnhoven

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.