100 x TON, magazine voor mensen in transport en logistiek

Posted on: februari 10th, 2022 by bosswijnhoven

Op vrijdag 25 februari 2022 valt het 100e nummer van TON Magazine in de bus op 159.000 adressen. Dat zijn alle mensen voor wie de Cao Beroepsgoederenvervoer geldt en alle leden van de werkgeversorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Vereniging Vertikaal Transport (VVT). Meer dan acht van de tien ontvangers maken het blad open en nemen kennis van de inhoud. De waardering voor het magazine is onverminderd hoog.

Mensen bewuster maken
TON Magazine heeft een doel. Mensen bewuster maken van hun werk- en leefstijl. Dat gaat dus over gezond en veilig werken, opleiding en ontwikkeling, vakkennis, loopbaan en pensioen. TON laat werknemers zelf vertellen hoe ze omgaan met deze onderwerpen. De kiem van het magazine ligt in 1999. Boss & Wijnhoven maakt in die tijd voor FNV Bondgenoten het promotieblad Chauffeurswereld. De inhoud gaat natuurlijk (ook) over wat de vakbond allemaal ‘eist’ van werkgevers. Boss & Wijnhoven denkt dat er een succesvol ‘algemener’ blad te maken is voor alle mensen die in de sector transport en logistiek werken.

Sociale partners maken blad mogelijk
Over dit idee volgt langdurig overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, de sociale partners in de bedrijfstak. Want die kunnen geld vrijmaken in SOOB: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer. In 2005 valt het besluit. De inzet van FNV-vakbondsbestuurder Jan Heilig speelt daarbij een heel grote rol. Via het blad kunnen de activiteiten die sociale partners ontwikkelen via SOOB goed onder de aandacht gebracht worden. Dat hopen en denken de SOOB-bestuurders.

Meer dan 3.000 mensen
TON verschijnt sinds 2005 6 keer per jaar in een omvang van 52 pagina’s. Meer dan 3.000 mensen komen in de afgelopen zeventien jaar aan het woord en in beeld. Zij werken bij meer dan 1.000 bedrijven en wonen in meer dan 900 plaatsen verspreid over heel Nederland. Al die mannen en vrouwen staan met naam en toenaam en met ‘hun gezicht’ in het blad. Geloofwaardigheid is belangrijk; lezers moeten zich kunnen identificeren met de mensen in TON.
Ruim 100 professionals zijn de afgelopen zeventien jaar betrokken (geweest) bij de productie van TON. Dat zijn alleen al 30 verschillende fotografen en evenzoveel journalisten.

Mensennaam voor mensenblad
De naam van het blad is bedacht door Evelyn Fox. Zij werkt in 2005 bij Boss & Wijnhoven. TON. Kort en Bondig. TON sluit aan op de trend die met ‘Linda.’ in 2003 is ingezet: een mensennaam voor een magazine. TON staat daarnaast ook voor het gewicht dat in de sector wordt getransporteerd. Het eerste nummer (augustus 2005) heeft een oplage van 110.000 exemplaren. In de loop der jaren groeit dat aantal naar 159.000. Dat zijn allemaal vrachtwagenchauffeurs, koeriers, planners, warehousemedewerkers, kantoorpersoneel. “Gewone” mannen en vrouwen, die het werk doen in de sector. Zij vertellen in TON wat hen bezighoudt. Dat het niet altijd gemakkelijk is, en vooral hoe ze daarmee omgaan en hoe ze oplossingen vinden.

TON bereikt zijn doel
Dat TON in een behoefte voorziet en zijn doel bereikt, blijkt uit lezersonderzoeken. Meer dan acht op de tien ontvangers nemen kennis van de inhoud. De waarderingscijfers zijn hoog; de ontvangers tonen zich verknocht aan het blad. De meesten geven aan dat TON hen aanzet om weleens na te denken over de eigen leef- en werkstijl. Eén op de vier ‘doet’ ook iets naar aanleiding van de verhalen. Het invullen van een inzetbaarheidscheck, bijvoorbeeld. Dat hebben bijna 30.000 mensen in de bedrijfstak gedaan. Zo vormden zij voor zichzelf een beeld van wat ze moeten of willen doen om hun werkleven op goede en prettige manier voor te zetten.

TON-panel peilt beleving
Sinds 2013 meet TON met een lezerspanel wat mensen in de sector bezighoudt. Het TON-panel bestaat uit een representatieve groep van 1.500 mensen, die zes keer per jaar vragen beantwoorden. De onderwerpen gaan – net als TON – over leef- en werkstijl. Het TON-panel geeft een beeld van hoe medewerkers hun werk beleven. En het levert de sectorale organisaties (waaronder Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en Pensioenfonds Vervoer) meer inzicht in wat zij kunnen betekenen voor werknemers.

 TON Magazine wordt nog steeds gemaakt door Boss en Wijnhoven, in opdracht van werkgeversorganisaties TLN en VVT en werknemersorganisaties FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen.

Comments are closed.