Constructief
en verbindend

Peter Boss en Geert Wijnhoven.
Communicatieadviseurs.
Ofwel: ‘beïnvloeders’.

We willen processen versnellen en mensen verbinden. 
En we denken daarbij vanuit de inhoud en vanuit de doelgroep.

Peter Boss

Met het bestaande iets nieuws creëren.

Rustig. Betrouwbaar. Zelfbewust. Warm. Transparant. Slim. Verantwoordelijk.

Geert Wijnhoven

Op een eigen wijze vernieuwen vanuit de inhoud.

Energiek. Nieuwsgierig. Dominant. Robuust. Overtuigend. Confronterend. Constructief.

Onze karakters bepalen onze werkwijze.

We werken verbindend en confronterend, gestructureerd en intuïtief, sturend en begeleidend. Denken mee met de zender – maar vanuit de ontvanger.

inventariseren

We starten altijd met een inventarisatiefase: gesprekken met opdrachtgever, met sleutelfiguren, met vertegenwoordigers uit de doelgroep. We brengen het probleem in kaart, stellen vragen bij de vraag. En we inventariseren de bestaande energie. Want: elke oplossing moet van binnenuit komen. 
Onze inventarisatie mondt uit in een voorstel plus offerte. Vaak adviseren we een 0-meting te houden; onderzoek dat dient als basis voor realistische doelstellingen en meetbare resultaten.

inspireren

Misschien wel de kern van onze werkwijze: duurzame oplossingen komen niet van buiten, maar moeten van binnenuit ontstaan. Gedurende een adviestraject kiezen we voor inspiratie door confrontatie. Confrontatie in de zin dat we onze projectrelaties blijven bevragen. En dat we niet nalaten op inconsequenties te wijzen.

interesseren

Communicatie begint bij interesse. En interesse begint bij herkenning. We richten ons vooral op bewustwording. Doelgroepen moeten kennis willen nemen van de boodschap van onze opdrachtgevers. Dat ‘kennis willen nemen’ trachten we te bewerkstelligen met communicatiemiddelen, waarbij drie zaken essentieel zijn: identificatie, geloofwaardigheid, bevestiging. 

implementeren

Je kunt iets nog zo mooi bedenken, als de uitvoering niet klopt, bereik je je doel niet. Daarom zijn we ook graag nauw betrokken bij de productie van de communicatiemiddelen die we adviseren. Zodat we onze beloftes waar kunnen maken.

Behoefte aan een kritische blik en meetbaar resultaat?